Õige pakend on selline, millest ei ole võimalik pakis olevat kaupa või väärtusi kätte saada ilma pakendit avamata või vigastamata. Samuti peab pakend kaitsma keskkonda paki sisu ja pakendi enese tekitatud võimaliku ohu eest.

Kõik saadetavad kaubad või väärtused peavad olema pakitud sobivasse pakendisse (lainepapist või puidust karpi, paberist ümbrikusse, plastikust ümbrikusse või kotti, lainelisest papist torusse), võttes arvesse kauba või väärtuse spetsiifilisi omadusi. Tehasepakend ei ole sobiv pakend transportimiseks.

TÄHELEPANU! Mittenõuetekohase paki korral ei vastuta vedaja saadetise turvalise kohaletoimetamise eest, ei hüvita kliendile kahjusid ja võib esitada kliendile pretensiooni vedajale või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju hüvitamiseks.

Suurus

 • Paki minimaalne suurus peab olema selline, et selle ühele küljele mahuks terve märgis, mille mõõdud on: 100 mm x 150 mm. Liiga väikesele pakile ei saa korralikult kleepida silti, millelt oleks võimalik skaneerida teavet paki kohta ja sellist saadetist ei ole võimalik transportida.
 • Standardne paki kaal kuni 30 kg.
 • Pikim külgpikkus 1200 mm.
 • Maksimaalne paki kaal kuni 30 kg.
 • Kõige pikem külgpikkus kuni 3000 mm.
 • Standard aluse mõõdud on: 1200 mm x 800 mm x 1700 mm.
 • Mittestandardse aluse maksimaalsed mõõdud on 1200 mm x 2000 mm x 1900 mm.
 • Ebastandardses mõõdus pakkide vedamise küsimustes palume pöörduda klienditeenindusosakonda.

 • Kaubad või esemed (või nende osa) ei tohi pakist ja/või aluselt välja ulatuda, kuna pakkide pealelaadimisel transpordivahendisse või nende sorteerimisel võivad väljaulatuvad osad viga saada.
 • Kõik pakid peavad liikuma eraldi. Mitme paki kokkupanemine üheks pakiks ei ole sobiv pakkeviis.

Kaal

 • Maksimaalne paki kaal ei tohi olla suurem kui 30 kg.
 • Standardaluse maksimaalne kaal on 700 kg.
 • Pakendi (kaubaaluse) maksimaalne kaal ei tohi ületada 900 kg.
 • Suuremõõdulised või raskemad kui 30 kg pakid tuleb transportimiseks üle anda alustel või sellises taaras, mis võimaldab laadimistöödel kasutada tavapärast mehhaniseeritud laadimistehnikat. Raskemad kaubaalused tuleb lahti võtta ja väiksemateks ümber pakendada nii, et need ei ületaks lubatud kaalu.
 • Pakend peab olema nii tugev, et kui selle servast kinni võetakse, ei kuku sees olev kaup välja. Pakendisse ei tohi panna rohkem ja raskemat kaupa, kui on lubatud selle pakendi puhul.
 • Raskematele, kuid väiksemate mõõtudega pakkide puhul, tuleb kasutada sobivas suuruses aluseid (neljandik, pool).

Tugevus ja stabiilsus

 • Saadetise pakkimiseks tuleb kasutada tugevast lainepapist karpe, ümbrikke või plastkotte.
 • Pakkimiseks tuleb kasutada tugevaid (kõvast papist), siledate servadega kaste (soovitatav – uusi) selleks, et kui selle servast kinni võetakse, ei kuku sees olev kaup välja. Kasti ei tohi panna rohkem või suurema kaaluga esemeid, kui need kastid on võimelised kandma. Elastne pakkekile, polüetüleenkott, paberikott või tavaline kangas ei ole pakendamiseks sobivad.

Pappkast on sobilik pakend: rõhule, löökidele, vibratsioonile tundlikutele materjalidele.

Ümbrik, kilekott on sobilik pakend: paindlikutele, rõhukindlatele kaupadele.

Papist vutlar on sobilik pakend: rõhule, löökidele, vibratsioonile tundlikutele materjalidele.

 • Tähelepanu! Tehase-/kaubanduslik pakend ei ole transportimiseks sobiv. Selleks, et toote tehase-/kaubanduslik pakend ei saaks transportimise ajal viga, tuleb selline ese/kaup pakendada transportimiseks ette nähtud pakendisse.
 1. Transpordipakend
 2. Tehase-/kaubanduslik pakk

 • Pakid tõstetakse üksteise peale, seetõttu peab iga pakend taluma 4–5 korda selle enda kaalust suuremat koormust.
 • Kaubaalusele üksteise peale asetatud pakendid peavad olema jäigad, et pakendid kokku ega küljeli ei vajuks. Seega tuleb pakid keerata elastsesse kilesse piisavalt tugevasti.
 • Pakk peab olema selline, et selles olevad esemed oleksid kaitstud kahjustuste eest paki keeramisel kõikidele külgedele, raputamisel, tõukamisel, kukkumisel mitte kõrgemalt kui 1 meetri kõrguselt ning ümbritseva keskkonna temperatuuril –25 kuni +40 kraadi ja temperatuuri kõikumistel.

 • Pakendile ei ole vaja kleepida spetsiaalseid märgiseid „Mitte pöörata“, „Kergesti purunev“ vms, kuna transportimisel, sorteerimisel, ümberlaadimisel ei ole alati võimalik neid silte arvesse võtta.

 • Suurte gabariitidega, ebastandardsed, suure mahuga saadetised tuleb pakendada kaubaalustele isegi sel juhul, kui nende kaal ei ületa 30 kg, kui saadetisel puudub pakend, mis kaitseks seda teiste saadetistega kokkupuutumise eest ja selle peale ei ole lubatud laadida teisi pakke (kapid, tööpingid, reklaamstendid, kokku pandud mööbel, klaasist kaubad jms).
 • Sellisel juhul peab kaubaalus olema saadetavast kaubast mõõtmetelt suurem. Kaubad või väärtesemed (või nende osa) ei tohi ulatuda välja pakist ja/või aluselt, kuna pakkide pealelaadimisel transpordivahendisse või sorteerides neid jaotusterminalis, väljaulatuvad osad võivad saada viga või kahjustada muid pakke.
 • Akende, klaaspakettide ning keraamiliste ja kivimassist toodete (WC-potid, valamud) saatmisel tuleb saadetis pakendada kaubaalustele või poolalustele. Saadetised, mida tuleb alati hoida kas horisontaal- või vertikaalasendis, tuleb pakendada kaubaalustele.
 • Alustele asetatavad kaubad või väärtesemed, mis on tundlikud rõhule või kokkupuutele teiste pakkidega, peavad olema pakitud välispakendisse.
  Alustel olevatele pakkidele tuleb kasutada korralikke ja tugevaid aluseid, mis ei tohi olla remonditud/ parandatud või muud moodi muudetud või modifitseeritud.

 • Suuremõõtmelised kaubad/esemed tuleb pakkida transpordipakendisse, mis kaitseb kaupu või esemeid rikkumise eest laadimise, sorteerimise ja transportimise ajal (sellised kaubad või esemed ei tohi olla pakendatud transportimiseks mitte ette nähtud pakendisse, olla ilma pakendita ning kaetud vaid õhukese kilekihiga jne).
 • Saadetise pakend peab vastu pidama 1 meetri kõrguselt kukkumisel.

Täitmine

 • Tühi ruum pakis tuleb täita pakkematerjaliga (paberi, laastude, vati, vahtplasti, mullikilega). Kui pakki jääb tühja ruumi, võivad pakendis olevad esemed liikuma hakata, hõõrduvad üksteise ja pakendi seinte vastu, kaup võib puruneda või kahju saada. Ärge kasutage kaste, mis on liiga suured teie saadetisele, kuna nad vajavad suurt kogust täitematerjali. Tekib oht, et transportimise käigus saavad kastid viga.
 • Klaasi, keraamika või muude kergesti purunevate kaupade saatmisel tuleb need üksteisest eraldada papist vaheseintega, mullikilega, vahtpolüstüreeniga, mis kaitseb kaupa transportimise käigus.
 • Pakendis olevad esemed ei tohi puutuda ka karbi seinte vastu (tuleb kasutada täitematerjali). Väga kergete pakkide puhul võib kasutada ka paberit. Kasti seina ja paki/ väärteseme vahel (seal hulgas ka tehase/ müügipakend) peab olema täitematerjal.

Hermeetilisus

 • Saates vedela sisuga pakke kanistrites või muudes spetsiaalsetes anumates, veenduge, et anumate korgid oleks kaitsetega, s.o korgid ei tohi lahti tulla enne, kui kaitse on eemaldatud.
 • Saates vedela sisuga pakke metallpakendites, millel on omadus külgsurve mõjul avaneda (värvid, kõvendid, pahtlid jms), tuleb iga transpordipakki pakendatav taaraühik panna eraldi kilekotti, mis kaitseb võimaliku lekke korral teisi pakis olevaid kaupu. VENIPAKI etikett kleebitakse paki sellele küljele, kus asub kaanetatud taara pealmine külg. Etiketi kõrvale tuleb täiendavalt kleepida silt tekstiga ,,PAINT‘‘.

Pakendi kinni kleepimine

 • Lainepapist karp tuleb kleeplindiga kinni kleepida kogu ümbermõõdus vähemalt kolmes kohas. Kui paki ümber keeratakse kleeplinti liiga vähe, võib karp sisu raskusele mitte vastu panna ja avaneda.
 • Pakk ja selle kinni panemine peab olema selline, et selle sisule ei pääse ligi ilma pakendit kahjustamata.
 • Kasutage logoga kleeplinti, mida ei saa vabalt soetada ilma spetsiaalse tellimuseta.